วันอาทิตย์, สิงหาคม 21, 2554

Use similar Right triangle to find question.

Use similar Right triangle to find question. 
Group
  Natthida Ngamsom No.12 M.3/1
Pantira Tanbud No.22 M.3/1
Monsini Boonto No.24 M.3/1
Similar right triangle

วันพุธ, สิงหาคม 17, 2554

ปีทาโกรัส เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของนักคณิตศาสตร์ผู้คิดค้นสูตรคูณ หรือตารางปีทาโกเรียน

        ปีทาโกรัส เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของนักคณิตศาสตร์ผู้คิดค้นสูตรคูณ หรือตารางปีทาโกเรียน

วันอังคาร, สิงหาคม 16, 2554

แจกแผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

แจกแผนที่หามาได้ฟรี เพื่อเป็นแนวทางของเพื่อพี่น้องชาวคณิตนะครับ เอาไปดูเป็นแนวดีกว่าไม่มีเนอะ