วันอังคาร, สิงหาคม 16, 2554

แจกแผนการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

แจกแผนที่หามาได้ฟรี เพื่อเป็นแนวทางของเพื่อพี่น้องชาวคณิตนะครับ เอาไปดูเป็นแนวดีกว่าไม่มีเนอะ

แจกแผนที่หามาได้ฟรี เพื่อเป็นแนวทางของเพื่อพี่น้องชาวคณิตนะครับ เอาไปดูเป็นแนวดีกว่าไม่มีเนอะ
ม1เทอม1
http://www.ziddu.com/downloadlink/16038074/planmath_m1.1.rar


ม1เทอม2
http://www.ziddu.com/download/16038559/planmath_m1.2.rar.html


ม2เทอม1
http://www.ziddu.com/download/16038550/planmath_m2.1.rar.html
ม2เทอม2
http://www.ziddu.com/download/16068524/planmath_m2.2_2.rar.html
ม3เทอม1
http://www.ziddu.com/download/16038558/planmath_m31.rar.html
ม3เทอม2
http://www.ziddu.com/download/16038556/planmath_m32.rar.html
ม4เทอม1
http://www.ziddu.com/download/16038552/planmath_m4.1.rar.html
ม4เทอม2
http://www.ziddu.com/download/16038553/planmath_m4.2.rar.html
ม5เทอม1
http://www.ziddu.com/download/16038557/planmath_m5.1.rar.html
ม5เทอม2
http://www.ziddu.com/download/16038555/planmath_m5.2.rar.html
ม6เทอม1
http://www.ziddu.com/download/16038551/planmath_m6.1.rar.html
ม6เทอม2
http://www.ziddu.com/download/16038554/planmath_m6.2.rar.html
ม6 ทั้งปี หลักและเพิ่ม
http://www.ziddu.com/download/16068264/Maths_Plan_M6_51.rar.html
ม5ทั้งปี หลักและเพิ่ม
http://www.ziddu.com/download/16068265/Maths_Plan_M5_51.rar.html
ม4ทั้งปี หลักและเพิ่ม
http://www.ziddu.com/download/16068267/Maths_Plan_M4_51.rar.html
ม3ทั้งปี หลักและเพิ่ม
http://www.ziddu.com/download/16068266/Maths_Plan_M3_51.rar.html
ม2ทั้งปี หลักและเพิ่ม
http://www.ziddu.com/download/16080048/Maths_Plan_M2_51.rar.html
ม1ทั้งปี หลักและเพิ่ม
http://www.ziddu.com/download/16080047/Maths_Plan_M1_51.rar.html